Kadın Hastalıkları

bursa-kadin-hastaliklari
JİNEKOLOJİK MUAYENE
Her kadının, şikayeti olmasa bile senelik jinekolojik muayeneye gitmesi önerilir. Bazı jinekolojik hastalıklar erken dönemde bulgu vermeyebilir.
JİNEKOLOJİK ULTRASON
Kadının durumuna göre pelvik yada vajinal yapılabilir. Ultrasonda rahim ve yumurtalıkların yapısı, yer kaplayıcı kitle olup olmadığı, rahim içi zarı, yumurtalık rezervi değerlendirilir.
SMEAR TESTİ
Smear testinin her kadına belli periyotlarla yapılması gerekir. Rahim ağzı kanserinin erken tanısında kullanılan bir testtir, keza rahim ağzı kanseri bulgu verdiğinde tedavisi çok zordur, erken tanısı hayat kurtarıcıdır.
JİNEKOLOJİK AMELİYATLAR
MİYOMEKTOMİ, OVER KİST AMELİYATLARI, TAH + BSO
MiYOMA UTERİ (UR)
En sık 35-45 yaşları arasında kadınlarda rastlanan, rahim duvari içinde gelişen iyi huylu tümörlerdir. 50 yaşına kadar kadınların %70inde rastlanır. Çoğu bulgu vermez. Belli koşullarda ameliyat önerilir. Ameliyat endikasyonu yoksa takip yeterlidir.
OVER KİSTLERİ (YUMURTALIK KİSTLERİ)
Fertil çağdaki kadınlarda sıklıkla döngüsel olarak iyi huylu basit kistler görülebilir. Komplike kistler takiple yada ilaçla küçülmeyen kistlerdir, operasyon gerekebilir.
TAH+BSO (RAHİM VE YUMURTALIKLARIN ALINMASI)
Büyük miyomlar, tibbi tedaviye cevap vermeyen anormal vajinal kanamalar histerektomi gerektiren durumlardır.
BARTOLİN KİSTİ VE ABSESİ
Bartolin bezleri vajina girişinde sağlı sollu yer alan salgı bezleridir. Bartolin kisti herhangi bir nedene bağlı olarak bezin kanalının tıkanması sonucu oluşur, enfekte olursa bartolin absesi oluşur. Kistler sağlı sollu şişlikle bulgu verir, abse olursa oldukça şiddetli zonklayıcı ağrılara neden olur. Abse drene edilir ve antibiyotik tedavisi verilir. Kistin tedavisi iki yolla yapılır. Ya bartolin bezi kanalıyla birlikte tümüyle çıkartılır veya kist duvarı açılıp perine cildine ağızlaştırılır.
KONDİLOM (GENİTAL SİĞİLLER )
HPV (human papilloma virüsü ) tarafından oluşturulur. En sık cinsel yolla bulaşır. Ana genital bölgede küçük siğiller şeklinde ortaya çıkar, karnıbahar görünümündedirler. Tanı muayene ile konur. Mutlaka tedavi edilmelidir, tedavi edilmezse bağışıklık sistemine bağlı olarak hızla yayılabilir. Cinsel partnere bulaşır. Tedavide virüsü yok etmek mümkün değildir. Sadece siğiller ortadan kaldırmak amacıyla medikal veya cerrahi tedavi uygulanır. Kondilom saptandığında mutlaka smear alınmalıdır, keza rahim ağzı kanserinin en sık nedeni HPV virüsüdür.
DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ
Doğum kontrolü çiftlerin istedikleri zaman istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarıdır. Rahim içi araç (RİA) bu yöntemlerden biridir ve kliniğimizde ultrason eşliğinde uygulanmaktadır.
TERAPOTİK KÜRETAJ
Anormal vajinal kanamalarda tanı ve tedavi amaçlı rahim içinden örnek alınmasıdır. Alınan materyal patolojiye gönderilir ve sonuca göre tedavi planlanır.
ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLAR
Üriner sistem ve genital organlar çeşitli patojen ajanlar tarafından enfekte olabilir. Tanı için vajinal muayene gerekir bazı hallerde kültür almak gerekebilir. Tanı konulup medikal tedavi uygulanır.
MENAPOZ
1 yıl adet görmeme sonrası menapoz tanısı konur. Türkiyede ortalama menapoz yaşı 45 yaş ve üzeridir. Menapozda senelik vajinal muayene, vajinal ultrason aksatılmamalıdır. Meme ultrasonu ve mamografi takibi yapılmalıdır. Kontrendikasyon yoksa belli süre hormon replasman tedavisi başlanabilir.